Valkyrie

یک بازی زیباست که شما را به دنیای Valkyrie Crusade خواهد برد ، جایی پر از نبرد و عشق !
در این بازی می بایست با پیروزی در نبردهای مختلفی که پیش رویتان قرار می گیرد روز به روز بر قدرتتان افزوده و قلمرو خود را گسترش دهید . واحد های خود را با بیش از ۲۰۰ نیروی مختلفی که در اختیار دارید شخصی سازی نموده و بر اساس نیازهای تان از آنها بهره بگیرید .