Tatsu

Tatsu: Challenge یک بازی پازلی جدید است که به صورت اختصاصی برای دستگاه تاچ اسکرین شما طراحی گردیده است !
گوی های سه قلو از انتهای سمت چپ صفحه به سمت شما می آیند و وظیفه شما کشیدن آنها به سمت انتهای سمت راست بالای صفحه و ساخت اتاق برای آنها می باشد . هرگاه یک ردیف کامل شد ، ناپدید گردیده و شما امتیاز کسب خواهید نمود . گیم پلی ساده می نماید اما این سرعت عمل شماست که می تواند عامل پیروزی تان باشد چرا که در صورتی گوی ها در انتظار مانده و یک جا جمع شوند آنگاه پایان بازی رسیده است !