Dark

در بازی Dark Parables: Snow Queen CE شما بایستی به مکانی افسانه ای سفر کرده و در مورد ماجرای ناپدید شدن کودکان در تاریکی تحقیق کنید . بسیاری از مردم بر این باور هستند که عامل اصلی ناپدید شدن کودکان ملکه برفی است ! ملکه برفی به صورت مکرر مردمان روستا را اذیت نموده و موجب ترس آن ها می شود . قبل از این که خیلی دیر بشود علت اصلی ناپدید شدن کودکان را پیدا کنید . از قابلیت  اصلی این بازی می توان به وجود گرافیک بسیار خوب آن اشاره داشت . تمام تلاش خود را به کار برده و پازل ها را حل کنید .