Skylanders-Battlegrounds2

در بازی Skylanders Battlegrounds شما باید با تشکیل یک ارتش قدرتمند تمامی دشمنان خود را نابود کنید . توجه داشته باشید که برای نابودی دشمنان می توانید از سلاح های پیشرفته استفاده کنید . با استفاده از نیروهایی که در اختیار دارید دشمنان را برای همیشه از بین ببرید . نیروهای شیطانی در سراسر جهان پراکنده شده و قصد دارند جهان را به نابودی بکشانند . از قابلیت اصلی این بازی می توان به وجود سلاح های قدرتمند ، باز کردن توانایی های جدید و وجود شخصیت های متنوع اشاره داشت .