Private-DIARY

 اگر شما نیز هر روزه اقدام به نوشتن خاطرات خود می کنید اکنون وقت آن رسیده است که دفتر خاطرات های قدیمی را بوسیده و کنار بگذارید چرا که نرم افزار Private Diary می تواند نقش یک جایگزین عالی را برایتان داشته باشد . این اپلیکیشن به شما کمک می کند تا بتوانید تمامی احساس های خود را برای مرور در آینده ثبت کرده و آنها را در محیطی ایمن نگه داری کنید .