Journey-to-Kreisia

یک معلم دبستان به صورت کاملا ناگهانی قصد دارد به عنوان یک قهرمان ورود کرده و دشمنان را از بین ببرد . جهان از سه نژاد مختلف تشکیل شده است . تمامی این ها در بازی PRG JOURNEY TO KREISIA  وجود دارند .  اما همه این ها در زیر یک پرچم با هم متحد بودند  و تنها یک حکومت آن را اداره می کرد . اکنون با ورود افراد یاغی میان این سه نژاد تفرقه افتاده است . اکنون وظیفه شما به عنوان یک قهرمان این است تا تمام تلاش خود را به کار برده و با نابود کردن مخالفان مجددا این سه نژاد را با هم متحد کنید . هم اکنون بازی PRG JOURNEY TO KREISIA  را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان از سایت نیکاتل دریافت نمایید