Pirate-Dawn-Alpha2

در مناطق مختلف به جستجو و کاوش پرداخته و در یک سفر حماسی جزیره جادویی را  کشف نمایید . تمامی این ها در بازی Pirate Dawn پدیدار می شوند . البته دقت داشته باشید که این کار آن قدر ها هم که فکر می کنید آسان نمی باشد ، زیرا برای پیدا کردن این جزیره بایستی دشمنان متعددی را نابود کرده و از موانع متعددی عبور کنید . برای نابودی دشمنان سلاح های متعددی در اختیارتان قرار خواهد گرفت . در طی یک سفر حماسی جزیره مورد نظر خود را کشف نمایید ! لازم به ذکر است که گرافیک این بازی به صورت سه بعدی ارائه شده است .