LAYTON-BROTHERS-MYSTERY-ROOM

آلفندی لیتون یک بازرس نابغه است که به تازگی ماموریتی جدید بر او محول شده است . او به همراه دستیار خود موفق به کسب موارد فوق العاده ای در اتاق رمزوراز در اسکاتلند شده است اما شواهد نشان می دهند که تناقضات بسیاری در این بین وجود دارد .
جسد زنی در ساحل ، کنار یک هتل یافته شده است در حالی که در دستان او یک ساندویچ به عنوان آخرین وعده غذایی اش قرار داشت . چه کسی قاتل این زن است ؟ نقش ساندویچ چه چیزی می تواند باشد ؟ سوالات بسیاری از این قبیل در بازی LAYTON BROTHERS MYSTERY ROOM مطرح است که شما می بایست با بهره گیری از هوش سرشارتان پاسخ آنها را یافته و گره از این معما بگشایید .