Oddy-Smogs-Misadventure2

در بازی Oddy Smog’s Misadventure شما بایستی با Oddy  دیدار کرده و تا آن جا که می توانید به او کمک کنید . او قصد دارد از همه چیز فرا کرده و یک زندگی جدیدی را آغاز کند . شما باید برای تحقق این هدف به او کمک کنید . تمام تلاش خود را به کار برده و او را از تاریکی نجات دهید . توجه داشته باشید که زندانیان موجود در این بازی ممکن است کمی برای شما مشکل ساز باشند ! از قابلیت اصلی این بازی می توان به وجود گرافیک بسیار خوب و جلوه های صوتی بی نظیر اشاره داشت .