http://nikatel.ir/wp-content/uploads/2014/10/a5500.jpg

رام رسمی  Lenovo  A5500f 4.4.2   منتشر شد.  هم اکنون رام رسمی لنو Lenovo A5500f  را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان ازسایت نیکاتل دریافت نمایید