Hunger-Games-Panem-Run

Hunger Games: Panem Run یکی از هیجان انگیز ترین بازی های ساخته شده در سبک فرار است که در آن می بایست با جمع آوری کردن اخگر هایی که در طول راه تان وجود دارد بر قدرت خود افزوده و مسیر بیشتری را طی کنید . بازی شامل ۱۲ مکان متفاوت است که با بهره گیری از یک متد خاص هر بار یک مرحله کاملا جدید و غیر تکراری را برایتان می سازد . امتیازهای خود را در تابلو امتیازات جهانی ثبت نموده و ببینید در قیاس با سایر بازیکنان در چه سطحی قرار دارید .