hoppetee

Hoppetee! به معنی “ادامه بده” و یا “توانستی!”، بهترین نام برای این ملخ کوچولوی شجاع است. به خاطر کوچکتر بودن از دوستاتنش، هاپیتی نمی‌تواند به اندازه بقیه بپرد. خوشبختانه به یک توپ برخورد می‌کند که با سوار شدن بر آن، این ملخ کوچولو می‌تواند در این دنیای خیالی بپرد و شناور شود. هاپیتی را وادار کنید با استفاده از توپ‌های مختلف در شب و روز بپرد. حتماً زمانبندی کنید تا با استفاه از تپه‌ها به حداکثر سرعت و فاصله دست پیدا کنید، جمع‌آوری شب‌تاب‌ها را فراموش نکنید، بدون نور آنها نخواهید توانست از شب عبور کنید. هم اکنون بازی Hoppetee را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان از سایت نیکاتل دریافت نمایید