Avicii-Gravity

به انجام بازی GRAVITY مشغول شده و موزیک های اعجاب انگیز Avicii را در طول راهتان تجربه کنید .
وظیفه شما در این بازی راندن یک خوروی فضایی در مسیری بی انتهاست که کیفیت عملکرد آن رابطه ی مستقیمی با موزیک در حال پخش دارد . شما می توانید وسیله خود را با بهره گیری از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارید آپگرید کرده و قدرت آن را افزایش دهید . اگر به دنبال یک بازی جدید با گیم پلی ای متفاوت می گردید نباید این بازی را از دست بدهید !