GoogleNowWallpaper-HD

GoogleNow یکی از سرویس های بسیار کاربردی گوگل است که شاید بتوان یکی از جنبه های زیبایی آن را بهره گیری از وال پیپر های مختلف و البته جذابش دانست . اگر شما محو تماشای این پشت زمینه ها شده اید پیشنهاد می کنیم از وال پیپر GoogleNowWallpaper HD که اقدام به نمایش مجموعه ای از این پشت زمینه ها برای هوم اسکرین اندروید شما می کند استفاده نمایید . این وال پیپر به صورت لایو طراحی نشده است اما می توانید در تنظیمات آن زمان های مشخصی را برای تعویض کردن عکس های پشت زمینه انتخاب نمایید تا هیچ گاه محیط کاربری تان یکنواخت نباشد .