هم اکنون رام رسمی فارسی ۴٫۱٫۲ – GALAXY Pocket Neo Duos S5312 را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان از سایت نیکاتل دریافت نمایید

اطلاعات رام :

Model: GT-S5312
Model name: GALAXY Pocket Neo Duos
Country: Iran
Version: Android 4.1.2
Changelist: 1144924
Build date: Thu, 25 Apr 2013 06:15:18 +0000
Product Code: THR
PDA: S5312XXAMD8
CSC: S5312OJVAMD4
MODEM: S5312XXAMD7