در بازی Farm Town زندگی روستایی همراه با تجارت با سود بالا را تجربه کنید ! به شما این فرصت داده شده تا برای رشد انوع محصولات کشاورزی ، سبزیجات و میوه ها تلاش کنید . از حیوانات خانگی خود مراقبت کرده و به صورت کامل بر روی مزرعه مدیریت داشته باشید . اما این تمام ماجرا نیست ! در این بازی شما نه تنها توانایی ساخت مزرعه را خواهید داشت ، بلکه همچنین  قادر خواهید تا بر روی شهر کوچک خود نظارت کنید . کمک برای توسعه شهری از قابلیت اصلی این بازی محسوب می شود . تمام تلاش خود را به کار برده و یک روز به یک شهردار موفق تبدیل شوید .