Dodge-Roll

زمستان از راه رسیده است و گلوله برفی کوچک ما برای ماجراجویی در سرزمین برفی اعجاب انگیز از خواب بیدار شده است ! او نه می داند که کیست و نه می داند که کجاست ، اما به سختی تلاش می کند تا بتواند همه چیز را بفهمد . در بازی بسیار زیبا و بامزه Dodge & Roll شما می بایست به گلوله برفی داستان کمک کنید تا در طول ماجراجویی هایی که برای رسیدن به پاسخ پرسش هایش با آنان رو به رو می شود زنده مانده و در رسیدن به هدفش به او کمک کنید . توجه داشته باشید دشمنان بسیاری او را ملاقات خواهند کرد بنابراین پشتیبانی او را فراموش نکنید .