Defender-II

Defender II یکی از جذاب ترین بازی ها در سبک برج دفاعی است که اکنون با بسیاری از قابلیت های جدید بازگشته است .
موج های گسترده دشمنان در حال حمله به قلعه شما هستند . آنها سریع حرکت می کنند ، ضربات سختی وارد می کنند و هیچ گاه نیز خسته نمی شوند . با این وجود ، مدافعان از همیشه قدرتمند تر هستند . تا زمانی که برج های جادویی در اختیار شما هستند می توانید با تلاش ، در برابر آنها بایستید . با لمس کردن صفحه می توانید اقدام به پرتاب نیزه نموده و دشمنان را از بین ببرید . از گذازه های داغ زمانی بهره بجویید که حجم زیادی از دشمنان در یک جا جمع گشته اند تا تلفات آنها افزایش یابد . سلاح ها و روش های متفاوت بیشتری نیز در بازی وجود دارد که می توانید از آنها برای انجام در دو حالت نبرد و محلی استفاده کنید .