Cytos-Puzzle-Adventure

Cyto’s Puzzle Adventure یک بازی ماجراجویانه فوق العاده زیباست که در آن شما می بایست با پیدا کردن تکه های مختلف حافظه و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر ، داستان بازی را بسازید . ۸۱ مرحله متفاوت در این بازی وجود دارد که شما می بایست با بهره گیری از مهارت های حل پازلی خود ، قابلیت های متفاوتی که در بازی گنجانده شده است و نیز نشانه گیری های دقیق برای جمع آوری کردن فرگمنت های حافظه پی به داستان بازی ببرید . Cyto در واقع نام کاراکتر این بازی است و تنها مشکل او ، به خاطر نسپردن است بنابراین برای پرده برداشتن از راز و داستان بازی این تنها شمایید که می توانید به او کمک کنید . جایی اعجاب انگیز که در آن گم گشته است و هیچ یاوری ندارد .