Counter-Attack2

دوباره زمان نبرد فرا رسیده است ! تانک ها ،‌ برجک ها و کشتی ها لیزری دشمن که تعداد شان هیچ گاه کم نمی شود در حال تلاش برای متوقف ساختن شما هستند اما این شمایید که با بهره گیری از مهارت های خاص خود در کنترل جنگنده های پیشرفته نه تنها می توانید زنده مانده بلکه تعداد بسیار زیادی از نیروهای دشمن را نیز از بین ببرید . این تنها یک بازی زیبا نیست بلکه یک مسابقه چالشی است ؛ نبردی برای زنده ماندن و کشتن !

از قدرت انگشتان خود برای کنترل کردن سوپر جنگنده تان بهره جسته و از انرژی محدودی که در اختیار دارید تا هر مرحله را به پایان برسانید به خوبی استفاده کنید . هسته های اصلی موجود در بازی Counter Attack2 به طور سنگینی تحت حفاظت هستند ، آیا شما آماده نابود سازی آنها هستید ؟