Chaos-Ring-II
جدیدترین نسخه بازی تحسین شده سبک RPG در سطح جهانی با نام Chaos Rings ارایه گردیده و اکنون می توانید آن را از نیکاتل دانلود نمایید . زمان ایستاده است ؛ تخریب گران زمین را به ورطه نابودی رسانیده اند . در این زمان متروک ، داروین تنها یک انتخاب پیش روی خود دارد ؛ او باید با قربانی کردن چندین نفر و ارایه روح خود دنیا را نجات دهد . پنج دختر برای قربانی شدن انتخاب گردیده اند و یکی از آنها ، مری ، دختری است که دوست دوران کودکی او بوده و اکنون انتخاب شده است . سرنوشت او چه خواهد شد ؟ همه چیز در دستان شما پنهان گردیده است .