Castle-Raid-2

Castle Raid بازگشته است ، بزرگتر و چالش برانگیزتر از همیشه ! در این بازی منحصر به فرد می بایست برای دفاع از قلعه خود در برابر دشمنانی که به سوی آن می آیند به دفاع برخواسته و تمامی آنها را نابود سازید . برای وارد شدن به دنیای جادویی شوالیه های نجیب و جادوهای واقعی آماده شوید . باید توجه داشته باشید که تعداد دشمنان شما بسیار زیاد خواهد بود بنابراین می بایست راه های مقابله با آنان را خود بیاموزید !