ArchAngle

نسخه ۱٫۴  جایگزین شد …

نیروهای شر از نیروی آسمانی سرپیچی می کنند و قصد دارند جهان را به نابودی بکشانند .  تنها کسی که می تواند آن ها را نابود کند شما هستید . شما باید به عنوان یک فرشته آسمانی آن ها را از بین برده و جلوی اقدامات آن ها را بگیرید . تمامی این ها در بازی Archangel  پدیدار می شوند !  اکنون هرج و مرجی در شهر برپا شده که بایستی این هرج و مرج را به آرامش تبدیل کنید . توجه داشته باشید که این بازی به صورت کامل با تبلت های اندرویدی سازگار می باشد .  لازم به ذکر است که این بازی نمایشگر یک درگیری حماسی میان نیروی خیر و شر است !