The-Mansion-A-Puzzle-of-Rooms

عمارتی راز آلود با فضایی هولناک انتظار شما را می کشد تا با استفاده از ذهن پویا و فکر خلاق خود پازل های موجود در ۲۴ مرحله گیم The Mansion: A Puzzle of Rooms را حل کنید و پرده از راز این عمارت بردارید البته به این نکته توجه داشته باشید که هر اتاق از این خانه داستان و معمایی را روایت می کند که با پیچیدگی ها و چالش های خود در کنار موسقی تاثیر گذار پس زمینه لحظاتی جذاب را برای شما فراهم می آورد .