App-MasterUninstall-Master

اگر از نصب بودن بسیاری از اپلیکیشن های پیش فرض بر روی اندروید خود خسته شده اید ؟
آیا این اتفاق برایتان افتاده است که پس از حذف یک اپ نظرتان عوض شده باشد ؟
آیا ار چندین کلیک برای یک حذف ساده اپلیکیشن ها خسته شده اید ؟