Robbers

Robbers یک بازی ۲ بعدی سبک فرار است که در آن شما نقش دزدی را بازی خواهید کرد که برای سرقت به یک موزه بزرگ رفته و اکنون نیروهای امنیتی آنجا به دنبالش هستند . برای پیروزی و فرار می بایست مراقب تله هایی که در مسیر وجود دارند باشید . افزون بر این دوربین های جاسوسی و سگ های رباتیک را نیز نباید فراموش نمایید . به هر روی نمی بایست از هدف خود که همانا به سرقت بردن الماس هایی که در طول مسیرتان وجود دارد غافل شوید . بنابراین شما تمامی امکانات لازم برای تبدیل شدن به بزرگترین سارق قرن را در اختیار دارید و این تنها تمرکز شماست که می تواند در رسیدن به این مهم یاری تان کند !