The-Lawless

 The Lawless یک بازی سبک شوتر اول شخص می باشد که با بهره گیری از افکت های سینمایی و البته طراحی خاص خود شما را به غرب وحشی می برد . تمرکز بازی بر روی سرعت و دقت در تیراندازی های شماست . بنابراین هر چه تیر هایتان با دقت بیشتری به سوی هدف شلیک شده باشد و البته دشمنان بیشتری را نابود کرده باشید امتیازات بیشتری را به دست خواهید آورد .