Alarm-Mon

برنامه AlarmMon ( alarm clock ) یرای این طراحی شده است که مسئولیت بیدار کردن شما را هر روز صبح بر عهده بگیرد. آلارم‌مان بعضی وقت‌ها دوستانه و آرام و بعضی وقت‌ها پرصر و صدا از خواب بیدارتان می‌کند! این برنامه چند جوایز بین‌المللی دریافت کرده است. هم اکنون نرم افزار AlarmMon را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان از سایت نیکاتل دریافت نمایید