SpongeBob-Moves-In

آیا برای تجربه کردن یک روز از زندگی باب اسفنجی آماده اید ؟ اگر چنین است هم اکنون بازی SpongeBob Moves In را دانلود کرده با فرو رفتن در نقش باب و یا سایر دوستان او نظیر پاتریک ، سندی و یا هشت پا به ماجراجویی در شهر زیر آب بپردازید . وظیفه شما در این بازی ایجاد شهری رویایی برای تمامی ساکنان می باشد . ده ها گونه ابزار مختلف برای دکوراسیون و ساختمان سازی در اختیارتان قرار خواهد گرفت که می بایست با بهره گیری درست از آنها ، به وظایف از پیش تعیین شده دست پیدا کنید .