Enchanted

برای رفتن و پشت سر گذاشتن ایالت هایی که در آن جا آب گرم وجود دارد آماده شوید ! در بازی Enchanted Fairy Spa  شما می توانید از ۱۲ ابزار جادویی جهت تغییر صورت و سفارشی سازی آن نیز استفاده نمایید . در حال حاضر Fairies  به کمک شما نیاز دارد . او اکنون در آب گرم به سر برده و شما بایستی به او کمک کنید تا دوش بگیرد و لباس های زیبای خود را نیز بپوشد . از سحر و جادو استفاده کنید و چهره وی را به طور کامل سفارشی سازید . در صورت تمایل قادر به استفاده از معجون های جادویی نیز خواهید بود . هم اکنون بازی Enchanted Fairy Spa  را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان از سایت نیکاتل دریافت نمایید