هارد ریست سامسونگ تبلت   Samsung Galaxy Tab 8.9 4G P7320T

۱ – گوشی را خاموش کنید .

۲ – کلید ولوم بالا را نگه دارید و برای یک لحظه کلید پاور را بزنید .

۳ – گزینه
factory reset – wipe data
را انتخاب کنید .

نکته: در صورت هنگ می توان برای خاموش کردن گوشی ۱۰ تا ۱۵ ثانیه کلید پاور را گرفت.

نکته : برای این کار میتوان از روش ستاره ۲۷۶۷ ستاره ۳۸۵۵ مربع هم استفاده کرد.

نکته : این کار از داخل منوی گوشی هم قابل انجام است .
نکته : این گوشی از طریق منوی گوشی و از مسیر زیر ریست می شود .

setting
privacy
factory data reset
delete all

یا اینکه از مسیر زیر وارد شوید :

application
settings
reset setting
factory default