هارد ریست سامسونگ گلکسی  Samsung Galaxy Appeal I827

۱ – گوشی را خاموش کرده و اسلاید گوشد را بالا ببرید تا صفحه کلید نمایان شود .

۲ – همزمان کلید های پاور و حرف T از صفحه کلید را بگیرید .

۳ – به محض زدن ویبره کلید پاور را رها ولی کلید Tرا همچنان نگه دارید .

۴ – وقتی صفحه ریکاوری را مشاهده کردید کلید Tرا رها کنید .

۵ – با استفاده از کلید های ولوم مثبت و منفی گزینه
wipe data factory /factory reset
را انتخاب کنید.

۶ – کلید home را جهت اجرای عملیات فشار دهید .
۷ – تا انجام عملیات صبر کرده و گوشی را ریست کنید – کار تمام است .

نکته : برای این کار میتوان از روش ستاره ۲۷۶۷ ستاره ۳۸۵۵ مربع هم استفاده کرد.

نکته: در صورت هنگ می توان برای خاموش کردن گوشی ۱۰ تا ۱۵ ثانیه کلید پاور را گرفت.

ونیز :
نکته : این گوشی از طریق منوی گوشی و از مسیر زیر ریست می شود .

setting
privacy
factory data reset
delete all

یا اینکه از مسیر زیر وارد شوید :

application
settings
reset setting
factory default