http://nikatel.ir/wp-content/uploads/2014/10/a3000.jpg

رام رسمی  Lenovo  A3000 4.2.2   منتشر شد.  هم اکنون رام رسمی لنو Lenovo A3000  را می توانید در ادامه مطلب و به صورت رایگان ازسایت نیکاتل دریافت نمایید