angry-birds-toons-cover

قسمت ۳۸ به پست اضافه شد

خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, Blues و Terence باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر خوک های بد طینت مراقبت کنند و …

نام انیمیشن: Angry Birds Toons – انیمیشن پرندگان خشمگین

سال انتشار: ۲۰۱۳

مدت زمان: هر قسمت به طور میانگین ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

حجم: هر قسمت به طور میانگین ۲۲ مگابایت

کیفیت: WebRip 720p

دانلود قسمت ۱  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۴  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۵  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۶  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۷  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۸  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۹  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۰  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۱  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۲  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۳  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۴  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۵  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۶  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۷  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۸  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۱۹  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۰  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۱  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۲  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۳  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۴  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۵  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۶  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۷  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۸  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۲۹  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۰  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۱  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۲  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۳  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۴  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۵  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۶  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۷  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت ۳۸  با لینک مستقیم و حجم ۲۲ مگابایت